O  nás
  Domov Služby Cenník Kontakt
 
 
O nas
Kredo firmy
                    Našou hlavnou víziou je sprístupnit Internet ako to novú a nepostrádatelnú súcast našeho života pre všetky vrstvy obyvatelstva a populácie. Orientáciou na segment trhu, ktorý svojou "neatraktívnostou" nepritahuje pozornost velkých firiem môžeme vyplnit cierne miesto na trhu. Možnosti sú obrovské tažko odhadnutelné. Internet ako nové masmédium pred 10 rokmi prakticky neexistoval. Za ten cas sa rozvinul do obrovských rozmerov a podla najnovších údajov ma v súcasnej dobe (október 2002) približne 600 miliónov užívatelov. Tento pocet zdaleka nie je konecný a v blízkej budúcnosti bude neustále rást. Samotný potenciál trhu je dnes len tažko predstavitelný. Použitím nových technológii a jednoduchou štruktúrou chce firma ušetrené prostriedky premietnút do cien pre koncového zákazníka, ktoré by mali zodpovedat bežnému sociálnemu štandardu a boli by prispôsobené životnej úrovni občanov SR. Základné krédo firmy znie: "Internet pre všetkých".
                    V pripade akychkolvek otazok nas prosim kontaktujte na adrese info@n4all.net alebo na tel. cisle 0902 528078. Radi vam na vsetky odpovieme.

Za realizacny tim N4all
Ing. Ivan Gersi
Hviezdoslavova 2159
955 01 Topolcany
ICO 40 798 178